simple website maker

15. Samoborski
proljetni sajam

13. i 14. travnja 2019.


Sajam knjiga i učila

OGRANAK MATICE HRVATSKE SAMOBOR, vlastita knjižna i likovna produkcija


Ogranak Matice hrvatske Samobor djeluje na promicanju narodnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života te skrbi za društveni razvitak samoborskog područja. Djelovanje Matice je podijeljeno na četiri odjela: povijesni, kulturni, likovni i glazbeni. Matica broji više od 100 članova te je najvažniji i najveći neprofesionalni nakladnik knjiga i časopisa na području Zagrebačke županije. Osim izdavačke djelatnosti, Ogranak Matice hrvatske Samobor priređuje obilje kulturnih događanja, manifestacija, predstavljanja knjiga, izložbi, koncerata (Dani Matice hrvatske Samobor, Večer hrvatske ljubavne poezije Vrazova Ljubica, Haiku susrete pjesnika i dr.). Na ovogodišnjem sajmu predstavljaju se kroz nakladnički i likovni odjel, kojeg zastupa Franjo Jurčin, samouki umjetnik iz Domaslovca, s jedinstvenim skulpturama i reljefima od drva.


Predsjednik: Gordan Črpić 

Adresa: Zagrebačka 16, 10430 Samobor 

Tel.: 091/4628-239


UDRUŽENJE OBRTNIKA SAMOBOR, promotivni materijali 


Skupština broji 33 člana.

U uredu Udruženja danas radi tajnik Nikica Matan i suradnica na stručnom osposobljavanju. Tijela Udruženja: članovi skupštine, članovi upravnog odbora, članovi nadzornog odbora, predsjednik Marijan Karlović, potpredsjednica Renata Kruhan, potpredsjednik Branko Rudolf.

Udruženje obrtnika Samobor broji oko 1200 obrtnika, ali taj je broj promjenjiv. Mnogi obrtnici su u međuvremenu osnovali svoja privatna poduzeća, a neki još uvijek rade u kombinaciji. 

Udruženje obrtnika ustrojeno je po teritorijalnom principu i obuhvaća obrtnike s područja Samobora, Svete Nedelje i Stupnika.


Tajnik: Nikica Matan

Adresa: Šmidhenova ulica 34, 10430 Samobor

Tel.: 01/3360-129, 091/3360-129

E-mail: uo.samobor@hok.hr 

Web: www.udruzenje-obrtnika-samobor.hr


JESEN USLUGE d.o.o.,

prezentacija Tupperware proizvoda


Tvrtka Jesen usluge d.o.o. je ovlašteni distributer za Tupperware proizvode u Hrvatskoj. Proizvodi koje nude su visokokvalitetni spremnici i pomagala za kućanstvo, koji olakšavaju pripremu hrane i omogućavaju duže čuvanje iste te samim time i uštedu. Svojim dizajnom i kvalitetom prate potrebe klijenata te su time postali omiljeni proizvodi većine kućanstava u cijelome svijetu. Svi proizvodi su napravljeni pod strogim nadzorom i u skladu s odredbama EFSA-e (Europska agencija za sigurnost hrane) i US FDA-e (Američka agencija za hranu i lijekove) te se redovito kontroliraju i provjeravaju u skladu sa svakom novom odredbom koju donose agencije.


Adresa: Perkovčeva 47, 10430 Samobor

Tel.: 01/42 233 398

Mob.: 098/284-712

Fax: 01/42 233 399


JESEN USLUGE D.O.O., prezentacija Touperware proizvoda 


Kontakt: Ljiljana i Ljubomir Andračić

Tel: 385 42 233 398 

Adresa: Samobor, Ivana Perkovca 47

 

Pratite nas