how to make a site

15. Samoborski
proljetni sajam

13. i 14. travnja 2019.


Sajam prirode i zaštite okoliša

PARK PRIRODE ŽUMBERAK - SAMOBORSKO GORJE, promotivni materijali


Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje prostire se na području od oko 350 km2, a zakonom je proglašen parkom prirode 28. svibnja 1999. Predstavlja izdvojeno brdsko područje jugozapadno od Zagreba, a zahvaća područja Samobora, Jastrebarskog, Ozlja, Klinča Sela, Žumberka i Krašića. Parkom prirode upravlja javna ustanova koju je 1999. godine osnovala Vlada Republike Hrvatske. Cilj djelovanja je zaštita, očuvanje, vrednovanje i prezentacija prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti Samoborskog i Žumberačkog gorja, a prioriteti su očuvanje biološke i krajobrazne (vizualne) raznolikosti. Sjedište Parka prirode je u Eko-centru Slani Dol. Otvorena je i 35 km duga pješačka staza Put kraljice bukve od Slanog Dola do Sošica, kao i poučna Staza kneževa duga četiri kilometra, smještena u neposrednoj blizini zgrade Eko–centra Budinjak, s izložbom arheoloških i bioloških posebnosti žumberačkog kraja.Ovdje se u mjesecu rujnu održavaju radionice pod nazivom Tisućljeća kulinarstva. Na području Parka otvorene su četiri biciklističke staze: Vilinska staza, Staza šišmiša, Staza slapova i staza Sv. Gera. 


Ravnateljica: Lovorka Jakopec

Adresa: Slani Dol 1, 10430 Samobor

Tel.: 01/3327-660 

Web: www.park-zumberak.hr


  

JAVNA USTANOVA ZELENI PRSTEN ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, promotivni materijali


Javna ustanova - Zeleni prsten Zagrebačke županije započela je s radom 2008. godine s ciljem provođenja mjera zaštite prirode, brige za očuvanje, održavanje i održivo korištenje zaštićenih područja te edukacije o prirodnoj baštini i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti Zagrebačke županije. Upravlja s 24 zaštićena područja, dijelovima Nacionalne ekološke mreže te ostalim prirodnim vrijednostima temeljem Zakona o zaštiti prirode. Radi promicanja prirodnih vrijednosti, ustanova izdaje brošure, letke, privjeske i ostali promidžbeni materijal.


Ravnateljica: v.d. ravnatelja: Boris Gerenčević

Adresa: 151. Samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor

Web: www.priroda-zagrebacka.hr

Pratite nas